Wytyczne Szefa OCK

Pierwsze oficjalne wytycznych opublikowane w Polsce w XXI w.

Wytyczne Szefa OCK

Z dniem 4 grudnia 2018 r. weszły w życie wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego. To pierwszy taki dokument wydany od 1985 r. Wytyczne są kierowane do terenowych szefów obrony cywilnej (wojewodów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne. W normatywach technicznych stanowiących załącznik do wytycznych wprowadzono nowe definicje oraz określono warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle ochronne służące ochronie ludności. Z nowymi regulacjami można zapoznać się na stronie internetowej Szefa Obrony Cywilnej Kraju lub bezpośrednio tutaj:

 

sibo (3)-min
WYTYCZNE SZEFA OCK
sibo (2)-min
ZAŁACZNIK DO WYTYCZNYCH (WARUNKI TECHNICZNE)

Status Wytycznych Szefa OCK

Wytyczne Szefa OCK straciły swoją moc wraz z wejściem w życie Ustawy o Obronie Ojczyzny  z dn. 11.03.2022 r.. Niezależnie od tego faktu, wytyczne pełnią funkcję wiedzy technicznej, której stosowanie jest zalecane z uwagi brak innych aktów prawnych.

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Więcej z tej kategorii: