Misja naszego Stowarzyszenia

Gwałtowny wzrost zainteresowania budownictwem ochronnym połączony z brakiem dostępnej zwykłemu odbiorcy wiedzy były impulsami, które skutkowały powstaniem naszego Stowarzyszenia. Potrzebę powstania organizacji takiej jak nasza artykułowali nie tylko zwykli obywatele, lecz również podmioty profesjonalnie zajmujące się projektowaniem jak i budowaniem schronów. Twórcami są osoby od wielu lat zajmujące się tematyką budownictwa ochronnego i specjalnego, we wszystkich jego aspektach. Publikujemy w prasie i czasopismach naukowych, występujemy w mediach, krzewimy wiedzę o budownictwie specjalnym

Edukacja

Propagowanie w społeczeństwie wiedzy o konieczności posiadania budowli ochronnych oraz wiedzy naukowej i technicznej na temat budowli ochronnych, ich projektowania, wykonawstwa i wyposażenia.

Wytyczne

Opracowanie jednolitych standardów projektowania, wykonywania i wyposażenia budowli ochronnych na terenie Polski, z uwzględnieniem zdobyczy naukowych i rozwiązań wykształconych w innych krajach, tak dla budownictwa cywilnego jak i wojskowego.

Ochrona ludności

Współpraca i doradztwo podmiotom publicznym, cywilnym i wojskowym w zakresie rozwiązań technicznych i organizacyjnych zbiorowej ochrony ludności.

Kontakt